Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w Instytucie Historii UAM

Wśród licznych nagród dla nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów jest także szczególna Nagroda im. Kazimierza Tymienieckiego za najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w Instytucie Historii UAM. Nagroda została utworzona w 2004 roku z inicjatywy Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Historii UAM, które corocznie współfundują nagrodę pieniężną dla autora najlepszej pracy magisterskiej. Od roku akademickiego 2012/2013, po zmianie regulaminu, nagroda jest również przyznawana w kategorii prac licencjackich. Nagrody i wyróżnienia w tym konkursie to zarazem sukces studentów – młodych badaczy, jak i ich promotorek i promotorów.

Laureatkami i laureatami nagrody w roku akademickim 2015/2016 zostali:

I nagroda za najlepszą pracę licencjacką: Michał Bartoszak, Gniezno w świetle lustracji starostwa gnieźnieńskiego z 1765 r., napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Zwierzykowskiego, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę licencjacką: Paulina Chrząszcz, Typariusze Centralnego Zarządu Budowlanego SS i Policji w zbiorach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, napisana pod kierunkiem dr hab. Pawła Stróżyka;

wyróżnienie za pracę licencjacką: Barbara Szeląg, Ku współczesnym czy potomnym? Analiza „Res Gestae Divi Augusti“, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.

I nagroda za najlepszą pracę magisterską: mgr Jakub Gdula, Lustracja i inwentarz starostwa kolskiego z 1765 r., napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Zwierzykowskiego, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę magisterską: mgr Juliusz Stefan Dworacki, Od sierpnia do sierpnia. Niepodległość Litwy w kontekście polityki zagranicznej Związku Radzieckiego w latach 1939-1940, napisana pod kierunkiem dr hab. Jakuba Wojtkowiaka, prof. UAM;

wyróżnienie za pracę magisterską: mgr Piotr Ewertowski, Stosunek Towarzystwa Jezusowego do zmian dynastycznych w Chinach w XVII w., napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego.