Promujemy dobre praktyki

- dowiedz się, jak pracujemy na co dzień w ramach ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów, warsztatów, objazdów naukowych, badań terenowych, kół naukowych, jak popularyzujemy naukę i jak współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jak podróżujemy po wiedzę do polskich i europejskich uniwersytetów

- dowiedz się, jak humanistyka wspiera rozwój zawodowy, jak przebiegają praktyki i staże na naszym Wydziale, jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku pracy, poznaj wybranych absolwentów i ich niezwykłe historie pracy w sferze szeroko pojętej kultury historycznej

- dowiedz się, jak możesz pogłębić swoje kompetencje, jakie dodatkowe umiejętności zdobyć w ramach warsztatów i projektów, jak zaistnieć na rynku pracy, w życiu społecznym i kulturze, jak rozwijać swoje pasje.

image
Konferencja Biskupin 2016

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Festiwal Nauki i Sztuki 2016

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Noc Naukowców 2016

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Objazd naukowy Podkarpacie

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Spotkanie Archeologiczne

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Noc Naukowców 2015

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Konferencja Transgresja 2015

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Badania terenowe

Kurdystan, Chojno, Mirosław, Noteć

image
Objazd naukowy Lwów

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Warsztaty

Warsztaty, pikniki, festyny

image
Objazd naukowy Kalisz

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Objazd naukowy Malbork

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Objazd naukowy Toruń

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Objazd naukowy Katalonia

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Objazd naukowy Nowa Słupia

Koło Naukowe Studentów Archeologii

image
Dzień Historyka

Biblioteka Wydziału Historycznego

image
Objazd zabytkoznawczy Kraków 2017

Instytut Historii Sztuki

image
Objazd zabytkoznawczy Nowy Jork 2012

Instytut Historii Sztuki

image
Instytut Muzykologii

Instytut Muzykologii

image
Noc Naukowców 2015

Instytut Historii

image
Noc Naukowców 2016

Instytut Historii

image
Objazd Naukowy - Grecja

Instytut Historii Sztuki

image
Muzeum UAM/Noc Muzeów 2017

Instytut Historii i Etnologii

image
Instytut Wschodni

Spotkania, konferencje, debaty

image
Edukacja międzykulturowa 2017

Studentki i studenci "Humanistyki w szkole"

image
Nagroda im. K. Tymienieckiego

za najlepszą pracę magisterską i licencjacką obronioną w Instytucie Historii UAM

image
"Humaniści - Profesjonaliści"

"Humaniści - Profesjonaliści" w działaniu - warsztat obsługi drona

image
II Konferencja Jakości Kształcenia na WH UAM

Konferencja odbyła się 4 grudnia 2017 roku.