Inspirujemy się najlepszymi

Życie akademickie pełne jest wielu aktywności. Każda z nich wymaga innego spojrzenia w zmieniających się perspektywach. Przyglądając się bliżej zamiłowaniom studentów i akademików, dostrzegamy ludzi, którzy swym działaniem przysparzają sobie i innym satysfakcji, a przede wszystkim zarażają nim innych. Swoją pracą oraz zaangażowaniem w poznawanie świata, wyznaczają nowe horyzonty. Za to otrzymują nagrody. Właśnie tym wyjątkowym reprezentantom naszej akademickiej społeczności poświęcamy nasze zestawienie nagród. Zachęcamy do działania! Verba docent, exempla trahunt!

iamge
Dr Natalia Bloch

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na publikację pracy doktorskiej „Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach” w ramach Serii Monografie FNP, 2010 r.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców, 2012 r.
 • II miejsce (ex aequo) w kategorii „Przestrzeń jako kontekst” w konkursie fotografii etnograficznej ETNO W OKU zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna za cykl zdjęć pt. „Tak blisko, a tak daleko. Esej migracyjny o tych, którzy zostają”, 2013 r.
 • I miejsce (ex aequo) w kategorii „Inaczej o Innym” w konkursie fotografii etnograficznej ETNO W OKU zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna za cykl zdjęć pt. „Nie jesteśmy buddami”, 2013 r.

 • iamge
  Dr Agnieszka Chwieduk

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Nagroda Rektora UAM II stopnia za książkę Alzatczycy – dylematy tożsamości, 2010 r.
 • Nagroda indywidulana III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2014 r.

 • iamge
  Mgr Mateusz Cwaliński

  Instytut Archeologii UAM

 • Stypendium Fundacji UAM, 2015 r.
 • Grant NCN Preludium 9 na realizację projektu badawczego pt. Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu, o numerze 2015/17/N/HS3/00052, 2015 r.
 • Stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), 2017 r.

 • iamge
  Mgr Kasper Hanus

  Instytut Archeologii UAM

 • Stypendium Ministra dla doktorantów za wybitne osiągnięcia, 2016 r.
 • Stypendium Start, 2016 r.
 • Stypendium Fundacji UAM, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Agata Agnieszka Konczal

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • „Diamentowy Grant” - nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu „Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej”, 2013 r.
 • Grant AUFF - przyznany przez Aarhus University w Danii dla wizytujących doktorantów, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Anna Kuleszewicz

  Instytut Wschodoznawstwa UAM

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015-2016, 2015 r.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów UAM – stypendium I stopnia na rok akademicki 2015-2016, 2016 r.
 • Stypendium doktoranckie za wysoką klasyfikację w postępowaniu rekrutacyjnym (na rok 2016-2017), 2016 r.

 • iamge
  Dr Karol Kościelniak

  Instytut Historii UAM

 • Stypendium Naukowe JM Rektora UAM dla nauczycieli akademickich, 2015 r.

 • iamge
  Dr Marta Sankiewicz

  Instytut Archeologii UAM

 • Wyróżnienie w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze 2015/16 za pracę doktorską: „Ikonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako odbicie relacji między współwładcami”, 2015 r.

 • iamge
  Dr Paulina Suchowska-Ducke

  Instytut Archeologii UAM

 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Filip Taterka

  Instytut Archeologii UAM

 • Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na realizację programu badawczego „Rola przedstawień wyprawy do krainy Punt w programie ikonograficznym świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari”, 2016 r.
 • Stypendium Rządu Francuskiego na lata 2015-2017, 2015 r.
 • Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na realizację programu badawczego „Wyprawa do Puntu w świątyni Hatszepsut”, 2015 r.
 • Stypendium Fundacji UAM na rok akademicki 2015/2016, 2015 r.

 • iamge
  Dr Milena Teska

  Instytut Archeologii UAM

 • Stypendium naukowe Rektora UAM, 2016 r.