Inspirujemy się najlepszymi

Życie akademickie pełne jest wielu aktywności. Każda z nich wymaga innego spojrzenia w zmieniających się perspektywach. Przyglądając się bliżej zamiłowaniom studentów i akademików, dostrzegamy ludzi, którzy swym działaniem przysparzają sobie i innym satysfakcji, a przede wszystkim zarażają nim innych. Swoją pracą oraz zaangażowaniem w poznawanie świata, wyznaczają nowe horyzonty. Za to otrzymują nagrody. Właśnie tym wyjątkowym reprezentantom naszej akademickiej społeczności poświęcamy nasze zestawienie nagród. Zachęcamy do działania! Verba docent, exempla trahunt!

iamge
Dr Jacek Bednarski

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Lucyna Błażejczyk-Majka

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2016 r.

 • iamge
  Prof. UAM dr hab. Rafał Koliński

  Instytut Archeologii UAM

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017 r.

 • iamge
  Dr Katarzyna Pyżewicz

  Instytut Archeologii UAM

 • Indywidualna nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. Izabela Skórzyńska prof. UAM

  Instytut Historii UAM

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Wiktor Werner

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2015 r.