Inspirujemy się najlepszymi

Życie akademickie pełne jest wielu aktywności. Każda z nich wymaga innego spojrzenia w zmieniających się perspektywach. Przyglądając się bliżej zamiłowaniom studentów i akademików, dostrzegamy ludzi, którzy swym działaniem przysparzają sobie i innym satysfakcji, a przede wszystkim zarażają nim innych. Swoją pracą oraz zaangażowaniem w poznawanie świata, wyznaczają nowe horyzonty. Za to otrzymują nagrody. Właśnie tym wyjątkowym reprezentantom naszej akademickiej społeczności poświęcamy nasze zestawienie nagród. Zachęcamy do działania! Verba docent, exempla trahunt!

iamge
Dr hab. Katarzyna Balbuza

Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.
 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I stopnia za efektywność w nauce, 2015 r.
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, 2016 r.

 • iamge
  Dr Magdalena Biniaś-Szkopek

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr Justyna Budzińska

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. Piotr Chachlikowski

  Instytut Archeologii UAM

 • Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. Małgorzata Delimata-Proch

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. Maciej Dorna

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Tomasz Falkowski

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Maciej Forycki

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa międzywydziałowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek

  Instytut Archeologii UAM

 • Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2016 r.

 • iamge
  Prof. zw. dr hab. Hanna Kóćka-Krenz

  Instytut Archeologii UAM

 • Nagroda za całokształt dorobku, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016 r.

 • iamge
  Dr Krzysztof Królczyk

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr Bartosz Kruszyński

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Anna Kuleszewicz

  Instytut Wschodoznawstwa UAM

 • Laur studencki UAM – nagroda przyznawana dwóm najlepszym studentom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015 r.<

 • iamge
  Dr Bernadetta Manyś

  Instytut Historii

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • II Miejsce w konkursie wydawnictw literatury kaszubskiej (publikacje naukowe) „Costerina” 2016 za książkę „Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna”., 2017 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Marek Mikołajczyk

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr Piotr Okulewicz

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Małgorzata Praczyk

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Jan Prostko-Prostyński

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2015 r.

 • iamge
  Dr Łukasz Różycki

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Jakub Wojtkowiak

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Michał Zwierzykowski

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej, 2016 r.
 • I Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" im. Prof. Stefana K. Kuczyńskiego za rok 2015 w kategorii edycji źródłowych, 2016 r.