Inspirujemy się najlepszymi

Życie akademickie pełne jest wielu aktywności. Każda z nich wymaga innego spojrzenia w zmieniających się perspektywach. Przyglądając się bliżej zamiłowaniom studentów i akademików, dostrzegamy ludzi, którzy swym działaniem przysparzają sobie i innym satysfakcji, a przede wszystkim zarażają nim innych. Swoją pracą oraz zaangażowaniem w poznawanie świata, wyznaczają nowe horyzonty. Za to otrzymują nagrody. Właśnie tym wyjątkowym reprezentantom naszej akademickiej społeczności poświęcamy nasze zestawienie nagród. Zachęcamy do działania! Verba docent, exempla trahunt!

iamge
Dr Józef Bednarczyk

Instytut Archeologii

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.

 • iamge
  Dr Konrad Białecki

  Instytut Historii UAM

 • Węgierski Złoty Krzyż Zasługi za badania i upowszechnianie wiedzy o Rewolucji Węgierskiej 1956 roku, 2016 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi za badania i upowszechnianie wiedzy o Poznańskim Czerwcu 1956, 2016 r.

 • iamge
  Dr Magdalena Biniaś-Szkopek

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Maciej Forycki

  Instytut Historii

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Maciej Franz

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Bartłomiej Garczyk

  Instytut Wschodoznawstwa UAM

 • Nagroda im. M. Ancyferowa: wyróżnienie w kategorii za najlepszą pracę o Petersburgu zagranicznego autora, 2016 r.

 • iamge
  Prof. dr hab. Kazimierz Ilski

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Beata Kaczmarek

  Instytut Historii UAM

 • Wyróżnienie w Studenckim Konkursie Literackim „Aurora”, kategoria proza, 2016 r.

 • iamge
  Prof. zw. dr hab. Hanna Kóćka-Krenz, Instytut Archeologii

  Instytut Archeologii UAM

 • Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 2016 r.

 • iamge
  Dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Mgr Irena Kabat

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska

  Instytut Historii UAM

 • Medal „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2015 r.

 • iamge
  Dr Karol Kościelniak

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Krzysztof Królczyk

  Instytut Historii UAM

 • Dyplom wystawiony przez Południowy Federalny Uniwersytet w Rostowie nad Donem (Rosja) za wkład we współpracę w dziedzinie humanistyki, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Irena Mamczak-Gadkowska

  Instytut Historii

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

 • iamge
  Dr Bernadetta Manyś

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik

  Instytut Historii UAM

 • Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. Maciej Michalski

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Regina Pacanowska

  Instytut Historii UAM

 • Wyróżnienie za działalność organizacyjną na rzecz Instytutu Historii, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Zbigniew Pilarczyk

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr Kacper Pobłocki

  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 • Nagroda im. Jerzego Regulskiego. Zwycięzca w kategorii: WIEDZA I UPOWSZECHNIANIE za książkę „Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu”., 2016 r.

 • iamge
  Dr Piotr Pokora

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda im. Adama Heymowskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 2015 r.

 • iamge
  Dr Małgorzata Praczyk

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza II stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Prof. dr hab. Tomasz Schramm

  Instytut Historii UAM

 • Doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015 r.
 • Order Zasługi Republiki Francuskiej (Ordre de Merite, chevalier), 2016 r.

 • iamge
  Mgr Andrzej Sikorski

  Instytut Archeologii UAM

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

 • iamge
  Dr Justyna Strykowska-Nowakowska

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza III stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Wiktor Werner

  Instytut Historii UAM

 • I nagroda w konkursie „Tygodnika Powszechnego” i CN „Kopernik” „Nauka a duchowość” za pracę „Sokrates oskarżony. Tożsamość nauki między sacrum a profanum”, 2015 r.

 • iamge
  Dr hab. Jacek Wierzbicki

  Instytut Archeologii UAM

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2016 r.

 • iamge
  Dr Jan Witczak

  Instytut Wschodoznawstwa UAM

 • Nagroda Rektora UAM III stopnia za publikację książki pt. Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej, 2013 r.

 • iamge
  Dr hab. prof. UAM Rafał Witkowski

  Instytut Historii UAM

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza I stopnia za osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 2016 r.

 • iamge
  Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa

  Instytut Historii UAM

 • Medal z okazji 25 lat Samorządności 1990-2015 przyznany przez Burmistrza miasta Wągrowca, 2015 r.
 • Nagroda Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2016”, 2016 r.