Badamy

Jakość kształcenia to proces badania, analizowania, wnioskowania i doskonalenia procesu dydaktycznego na naszym Wydziale, to aktualne informacje na temat naszych osiągnięć dydaktycznych w ich powiązaniu z badaniami i nauką z jednej strony, i rynkiem pracy z drugiej.