Doskonalimy się

Jakość kształcenia to proces badania, analizowania i doskonalenia procesu dydaktycznego na naszym Wydziale, to aktualne informacje na temat naszych osiągnięć dydaktycznych w ich powiązaniu z badaniami i nauką z jednej strony i rynkiem pracy, z drugiej oraz tych obszarów studiowania, które doskonalimy.

Sesja plakatowa w ramach I Konferencji Jakości Kształcenia UAM - 24 maja 2016

Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Jakość Kształcenia na WH UAM

Doskonalenie. Akceptacja. Współpraca. - 11 października 2016 roku.

image
1. RADA

Zespół Doradczy ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Instytutu Historii UAM
prelegent prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz

image
2. PROGRAM

Otwarty program. Międzyprzedmiotowe ścieżki problemowe Instytutu Historii UAM
Prezentacja: prof. UAM dr hab. Izabela Skórzyńska i dr hab. Maciej Michalski

image
3. PRAKTYKA

Projekty eksploracyjne w ramach praktyk terenowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Prezentacja: dr Anna Weronika Brzezińska, dr Małgorzata Kowalska

image
4. PRAKTYKA

Badania zespołu pałacowego w Gładyszach: wirtualna rekonstrukcja parku barokowego -seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM
Prezentacja: mgr Patrycja Łobodzińska, mgr Witold Miedziak

image
5. PRAKTYKA

Konwersatorium wschodoznawcze Instytutu Wschodniego UAM
Prezentacja: dr Grzegorz Skrukwa

image
6. PRAKTYKA

Praktyki etnomuzykologiczne Katedry Muzykologii UAM
Prezentacja: Maria Kulczewska, Stefania Zielonka

image
7. PARTNERSTWO

Nauka i otoczenie gospodarcze. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Prezentacja: dr Anna Weronika Brzezińska, dr Małgorzata Kowalska

image
GALERIA ZDJĘĆ

Galeria zdjęć I Konferencji Jakości Kształcenia na Wydziale Historycznym UAM - 24 maja 2016 roku
     

image
Coaching w kształceniu przyszłych nauczycieli historii. Ujęcie historyczno-problemowe (XX-XXI w.)

Realizacja: mgr Małgorzata Klimorowska
Opieka naukowa: dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska

image
Studia historyczne w dydaktyce szkoły wyższej. Teoria. Praktyka. Zmiana

Realizacja: mgr Małgorzata Klimorowska
Opieka naukowa: dr hab. prof. UAM Izabela Skórzyńska


Sesja plakatowa w ramach II Dnia Jakości Kształcenia UAM - 6 grudnia 2017

image
GALERIA ZDJĘĆ

II Dzień Jakości Kształcenia UAM, Collegium Historicum Novum 6 grudnia 2017